Credit Risk Manager

Klant
Een middelgrote bank die gedreven is door maatschappelijke impact? Hun kernwaarden zijn duurzaamheid, betrouwbaarheid en professionaliteit en de wil om sociale impact te creëren.

Positie
Jouw focusgebieden zullen onder andere zijn:
Richting geven aan het IT-team dat de afdeling Risk Management Kredietrisico voorziet van kredietrisicomodellen en data. Dit wordt gebruikt voor verschillende toepassingen. Voorbeelden zijn:

 • de berekening van het economische kapitaal voor kredietrisico,
 • de berekening van de voorzieningen in lijn met IFRS9 wetgeving,
 • het monitoren van de kredietwaardigheid (zowel op individueel als op portefeuille niveau),
 • stress testing (ICAAP).

 Afdeling
De afdeling Risk Management identificeert nieuwe risico’s, beoordeelt en kwantificeert periodiek de bestaande risico’s. De afdeling vertaalt de risico’s naar limieten, bewaakt deze limieten en rapporteert over deze risico’s, voorzien van een oordeel en waar nodig een advies. Hierbij wordt de gehele keten van strategie tot limiet (via risk appetite) bestreken. Werkzaamheden richten zich onder meer op het markt-, liquiditeits-, krediet- en operationeel risico.
De afdeling Risk Management/Kredietrisico is een subafdeling binnen de afdeling Risk Management. Risk Management/Kredietrisico is verantwoordelijk voor het kredietrisicobeleid, het integreren van klimaatrisico’s in het kredietrisicoraamwerk én de monitoring met behulp van limietbewaking over de verschillende portefeuilles (zowel kredietverlening als financiële tegenpartijen). De afdeling participeert in bankbrede projecten en diverse risicocommissies binnen de bank.
De afdeling bestaat uit 6 medewerkers, waaronder de leidinggevende.

Key verantwoordelijkheden
Als (Senior) Credit Risk Manager ben je onder meer bezig met:|

 • Coördineren en implementeren van risico’s in het kredietrisicoraamwerk.
 • Richting geven aan het IT scrum team voor het kredietproces als Product Owner.
 • Participatie in één of meer van verschillende kredietrisico gerelateerde commissies.
 • Faciliteren en participeren in discussies omtrent interpretatie van het beleid.
 • Het uitvoeren van risicoanalyses op portefeuille niveau en het ontwikkelen van bruikbare managementinformatie.
 • Schrijven en meenemen van de organisatie in beleid updates.
 • Interpretatie en implementatie van regelgeving.

Kandidaat
We zijn op zoek naar een Credit Risk Manager die toe is aan een volgende stap in zijn of haar carrière. Bij voorkeur heb je relevante werkervaring opgedaan bij een financiële instelling. De gewenste vaardigheden zijn:

 • Je hebt een achtergrond in kredietrisico.
 • Je hebt affiniteit met IT.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt ervaring in de toepassing en interpretatie van beleid.
 • Je bent zelfstandig en bent in staat om collega’s aan te sturen/te coachen naar het gewenste resultaat.
 • WO denk- en werkniveau.
 • Kwantitatieve achtergrond is een pré.
 • Ervaring met Agile Scrum en AzureDevOps is een pré.
 • Ervaring met data warehouses, Visual Studio en PowerBI is een pré.
 • Affiniteit met prudentieel toezicht is een pré. Je kunt bancaire wet- en regelgeving doorgronden en de impact hiervan voor de bank begrijpelijk samenvatten.

Aanbod
Wat je kan verwachten is een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met onder meer ruime studie- en ontwikkelmogelijkheden. Een platte organisatie waar initiatief en samenwerking voorop staan + een professionele en prettige werksfeer met korte lijnen. De bank biedt de mogelijkheid om voor de helft van de tijd thuis te werken en voor de andere helft naar ons kantoor in Den Haag te komen mits dit mogelijk is gezien de COVID-19 maatregelen.

Informatie: Dick Macrander – info@macrander.nl – 06-33315227