Senior Internal Auditor

Organisatie

Een middelgrote bank die gedreven is door maatschappelijke impact? Hun kernwaarden zijn duurzaamheid, betrouwbaarheid en professionaliteit en de wil om sociale impact te creëren.

Afdeling
De Interne Auditdienst is een op het management van de bank georiënteerde afdeling met als doelstelling het leveren van toegevoegde waarde door, op basis van uitgevoerde audits (operational, IT, compliance, project en governance), het geven van een objectief en onafhankelijk oordeel. De afdeling bestaat uit een 9-tal medewerkers die op een professionele manier met elkaar samenwerken.
De IAD vervult bij de uitvoering van zijn opdracht de rol van derde lijn in het “three lines of defense-model”.
De afdeling geeft een objectief en onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de risicobeheers- en controlesystemen in processen en (geautomatiseerde) systemen (opzet, bestaan en werking beheersmaatregelen). Dit gebeurt ook met betrekking tot de compliance met relevante wet- en regelgeving.
Daarnaast geeft IAD gevraagd en ongevraagd (IT) advies m.b.t. (externe en interne) ontwikkelingen zoals de toereikendheid van nieuw te ontwikkelen systemen en voert zij specifieke audits uit op verzoek van het Executive Committee.

Rol
Als Auditor lever je door middel van audits een bijdrage aan een blijvend beheerste en integere bedrijfsvoering. Ook voer je specifieke onderzoeken uit al of niet in opdracht van het Executive Committee.
Je adviseert bij ontwikkelingen zoals de toereikendheid van nieuw te ontwikkelen systemen en daarnaast wordt er van je verwacht dat je actief bijdraagt aan de verdere (vaktechnische) ontwikkeling van de Interne Auditdienst.
Het wordt jouw rol om met name in het bank brede domein van compliance gerelateerde onderwerpen de audits op te pakken.

Kandidaat

 • Afgeronde relevante opleiding op academisch niveau;
 • (vrijwel) afgeronde postdoctorale opleiding als Registeraccountant (RA) of Register Operational auditor (RO);
 • Ervaring met Compliance binnen financiële instellingen;
 • Ervaring in de uitvoering van complexe audits;
 • Kennis van onderzoekstechnieken en –methoden en van besturings- en beheersingsvraagstukken;
 • Kennis van (en bij voorkeur ervaring binnen) de financiële sector;
 • Resultaatgerichte teamplayer met een flexibele instelling;
 • Het vermogen om op alle niveaus binnen de bank en met bijvoorbeeld externe accountant en toezichthoudende instellingen te communiceren;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels.

Aanbod

 • Je komt werken bij een duurzame en maatschappelijk betrokken bank, waarbij het belang van de klant voorop staat in alles wat we doen.
 • Er is een ruim budget voor trainingen en opleidingen; ook specifiek gericht op jouw persoonlijke ontwikkelingen.
 • Een inspirerend en hecht team met collega’s die oprecht interesse in elkaar hebben.

Informatie: Dick Macrander – info@macrander.nl – 06-33315227