Investment Risk Manager

Onze klant is een ondernemende pensioenuitvoerder waar betrokkenheid, authenticiteit, helderheid en samenwerken voorop staan. Dit doen ze met ons vooruitstrevende beleggingsbeleid en een goede pensioenadministratie. Ze brengen de klantreis in kaart en werken zo naar het beste resultaat voor onze klanten. Circa 400 medewerkers werken nauw met elkaar samen. Onze klant heeft een vermogen van ruim € 30 miljard en groeit snel.

Positie

Het identificeren, analyseren en beheersen van financiële risico’s die van invloed kunnen zijn op het vermogen en de verplichtingen alsmede het bijdragen aan het waarborgen van de financiële stabiliteit. De Financial Risk Manager draagt zorg voor de toetsing en backtesting van risicobeheersingsstrategieën, -beleid en -procedures om risico’s (financieel, kosten, ESG) af te wegen tegen mogelijke rendementen. De risicomanager fungeert daarbij als business partner voor Bestuur, Directie, dealteams en senior management door gevraagd en ongevraagd te adviseren over de financiële risico’s in met name het vermogen. De Financial Risk Manager vervult de functie op zodanige wijze dat hij als volwaardige gesprekspartner wordt ervaren, waarbij afgeven adviezen worden meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming.

Verder;

Identificeren en meten van risico’s

 • Identificeren en beoordelen van risico’s (ESG-, model-, landenrisico etc) die van impact kunnen zijn op het vermogen in relatie tot de verplichtingen.
 • In overleg met belanghebbenden ontwikkelen en implementeren van risicobeheersings- hedgingstrategieën, -beleid en -procedures om financiële risico’s te verminderen en te beheersen.
 • In overleg met belanghebbenden ontwikkelen van Key Risk Indicators (KRI’s) en Key Performance Indicators (KPI’s) om de prestaties en effectiviteit van financiële risicobeheer te meten.

Toetsen van beheersmaatregelen

 • Beoordeelt of de interne en externe vermogensbeheer handelt in lijn met de beleggingsrichtlijnen en onderneemt actie indien afwijkingen niet binnen de gestelde kaders worden opgelost.
 • Voert stresstest en scenario analyses uit om het effect op het vermogen van mogelijke gebeurtenissen inzichtelijk te maken
 • Beoordeelt of externe managers evaluaties objectief en aantoonbaar is uitgevoerd.
 • Adviseert en stelt formulering voor ter beheersing van financiële risico’s. Bewaakt daarin de eigen onafhankelijke verantwoordelijkheid van een 2e lijnsrol, waarbij consistent de Missie, Visie en Strategie wordt meegewogen.
 • Beoordeelt of de beleggingsportefeuille in lijn is met de risicotolerantie en doelstellingen van de organisatie.
 • Ex-ante en ex-post evalueren van de impact van de beleggingsbeslissingen op het vermogen en de verplichtingen.

Rapportage en advisering

 • Stelt in overleg met het relevante Management Team de informatiebehoefte vast. Verbindt de KRI’s en KPI’s uit de SLA aan de informatiebehoefte.
 • Interpreteert de kwartaalrapportages van balansbeheer en voorziet deze van een risico
 • Heeft een signalerende en adviserende rol binnen op het gebied van de realisatie van Missie, Visie en Strategie en de projectenkalender voor zover deze betrekking hebben op de afdeling balansbeheer.
 • Organiseert de advisering op dusdanige wijze dat het management gefundeerde beslissingen kan nemen ten aanzien van voor- en nadelen, kansen en risico’s.
 • Is een kritische en prikkelende sparringpartner, stelt zich onafhankelijk op richting Bestuur, Directie en (senior) management.
 • Participeert actief in de overleggen van vermogensbeheer

Verstrekken van risico opinies

 • Adviseert aan MT en Directie over mogelijke financiële risico’s in veranderingen in beleggingsbeleid of strategieën door het schrijven van risico-opinies waarbij consistent de Missie, Visie en Strategie wordt meegewogen.

Kandidaat

 • Afgeronde WO opleiding (economisch en/of kwantitatief) met aanvullende opleiding (CFA/FRM/CAIA/RA/RC)
 • Meerdere jaren relevante ervaring binnen de financiële dienstverlening (minimaal 5 jaar);
 • Relevante werkervaring op gebied van beleggingen (ALM-studie, portefeuilleconstructie,
 • financiële instrumenten etc), pensioenen en projectmanagement.
 • Ervaring als adviseur van Directie en Management
 • Kennis van Microsoft 365 Applicaties
 • Kennis van beleggingsapplicaties zoals Bloomberg en FactSet
 • Goede kennis van MS Excel en PowerBI
 • Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Kennis van modelvalidatie, beoordeling modeldocumentatie en kennis van programmeertalen, zoals Python, VBA, SQL

Voor Informatie: Dick Macrander – info@macrander.nl – 06-33315227