Externe expertise

Omgaan met stress, onzekerheid of goed leidinggeven – het lijkt soms heel ingewikkeld, maar dat is het lang niet altijd, is de overtuiging van Fief Macrander. Zij daagt mensen graag uit om te experimenteren, om eens vanuit een ander perspectief naar moeilijke kwesties te kijken.
Fief is psycholoog en coach. Ze werkte lange tijd als leidinggevende in het bedrijfsleven. Ze coacht al 23 jaar professionals en managers op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Dankzij deze achtergrond is ze een effectieve en betrokken coach voor werknemers uit alle lagen van een organisatie: de vloer, het management en de top.
Als het nodig is trekt ze je uit je comfortzone, omdat ze gelooft dat je mensen niet helpt als je ze te veel spaart. Dan houd je patronen in stand. Fief daagt je uit, maar altijd met liefde, warmte en veiligheid en een beetje humor. Want dat helpt altijd. Ze werkt pragmatisch en oplossingsgericht.
Meer informatie is te vinden op haar website.

 

Nore van Tongerloo – HR consultant
Selectie | Assessments | Persoonlijke en team ontwikkeling met Management Drives

Als senior HR consultant heeft Nore van Tongerloo ervaren dat organisatie doelstellingen eerder worden bereikt wanneer mensen in hun kracht worden gezet. Haar focus ligt op het selecteren en ontwikkelen van talenten. Talenten die individueel, maar vooral ook binnen divers samengestelde teams, optimaal tot bloei kunnen komen.
Om de organisatie doelstellingen te bereiken, is de selectie van de juiste mensen op de juiste plek binnen de organisatie cruciaal. Persoonlijkheid is hierbij van doorslaggevend belang. Het hebben van de benodigde kennis & ervaring is een startpunt, maar bepalend voor het succes in een specifieke functie blijken de persoonlijke competenties.
Iemands persoonlijkheid kan in kaart worden gebracht door een assessment. Nore maakt hierbij gebruik van verschillende wetenschappelijk onderbouwde testmethoden en kwalitatief hoogwaardige (online) technieken. De uitkomsten van het assessment geven goed inzicht in de vraag of een kandidaat succesvol zal zijn in een specifieke functie.
Daarnaast kan Nore, als gecertificeerd Management Drives consultant, tools inzetten om zowel op het niveau van individuen als van teams en organisaties inzichten te geven in drijfveren. Drijfveren voorspellen gedrag. Op basis van deze inzichten kan de performance worden verbeterd van individuen, teams en organisaties.
Voor meer informatie neem gerust contact met ons op. (info@macrander.nl / 06-33315227)