Externe expertise

Inga Teekens – Coach & Trainer – Autonomica

Inga Teekens heeft bijna 40 jaar ervaring in het coachen van mensen en is voortrekker van de geweldloze communicatie methodiek.
Het doel is mensen in beweging brengen, eigen verantwoordelijkheid oppakken en een bijdrage leveren aan een gezonde samenwerking in een dito samenleving.

Verstoorde privé- en/of werkrelaties, stagnerende prestaties, (sluimerende) conflicten, haperende communicatie, meer éénheid in het team of de behoefte aan persoonlijk leiderschap of persoonlijke autonomie kunnen aanleiding zijn om vast te lopen of in een crisis te geraken. Weinigen weten hoeveel ze daarvan onbewust prijsgeven in hun communicatie en handelen.

Duurzame relaties creëren doe je door congruent te worden in je denken, voelen en handelen.
Handvatten aangereikt krijgen en vaardigheden ontwikkelen in zelfkennis en communicatie door het herkennen van behoeften, het scheiden van verantwoordelijkheden en het omgaan met verschillen.

Een gezamenlijk onderzoeken geeft aan wat het beste past: consultancy, onderzoek met diagnose en advies, individuele begeleiding, teambegeleiding of een training. In alle gevallen is Geweldloze Communicatie de basis en het model voor Persoonlijke Autonomie de leidraad.

Voor meer meer informatie neem gerust contact met ons op. (info@macrander.nl / 06-33315227) 

 

 

Nore van Tongerloo – HR consultant  – Tongerloo HR Services
Selectie | Assessments | Persoonlijke en team ontwikkeling met Management Drives

Als senior HR consultant heeft Nore van Tongerloo ervaren dat organisatie doelstellingen eerder worden bereikt wanneer mensen in hun kracht worden gezet. Haar focus ligt op het selecteren en ontwikkelen van talenten. Talenten die individueel, maar vooral ook binnen divers samengestelde teams, optimaal tot bloei kunnen komen.

Om de organisatie doelstellingen te bereiken, is de selectie van de juiste mensen op de juiste plek binnen de organisatie cruciaal. Persoonlijkheid is hierbij van doorslaggevend belang. Het hebben van de benodigde kennis & ervaring is een startpunt, maar bepalend voor het succes in een specifieke functie blijken de persoonlijke competenties.

Iemands persoonlijkheid kan in kaart worden gebracht door een assessment. Nore maakt hierbij gebruik van verschillende wetenschappelijk onderbouwde testmethoden en kwalitatief hoogwaardige (online) technieken. De uitkomsten van het assessment geven goed inzicht in de vraag of een kandidaat succesvol zal zijn in een specifieke functie.

Daarnaast kan Nore, als gecertificeerd Management Drives consultant, tools inzetten om zowel op het niveau van individuen als van teams en organisaties inzichten te geven in drijfveren. Drijfveren voorspellen gedrag. Op basis van deze inzichten kan de performance worden verbeterd van individuen, teams en organisaties.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op. (info@macrander.nl / 06-33315227)