Privacy Statement

De bescherming van persoonlijke gegevens ligt ons nauw aan het hart. Vanaf 25 mei 2018 volgt ook Macrander Search & Advisory de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

MS&A respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Goed om te weten: als kandidaat en/of opdrachtgever heb je altijd het recht om je eigen gegevens in te zien en/of te laten aanpassen of verwijderen. Op welke manier dat kan, is in het nieuwe beleid op genomen.


Privacy Statement Macrander Search & Advisory

Voor Macrander Search & Advisory zijn strikt vertrouwelijke behandeling van en grote zorgvuldigheid met (persoons)gegevens van kandidaten en opdrachtgevers een vanzelfsprekendheid. Wij handelen in lijn met de geldende regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is. Voor meer informatie over de AVG kunt u terecht bij de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze werkzaamheden verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Het betreft daarbij gegevens van (potentiële) kandidaten, alsmede (potentiële) opdrachtgevers en overige zakelijke relaties. In algemene zin benutten wij deze gegevens om geschikte kandidaten te bemiddelen voor posities waarbij opdrachtgevers de diensten van MS&A hebben ingezet. Daarnaast benutten wij persoonsgegevens voor (gerichte) uitnodigingen voor onze activiteiten en/of eventuele persberichten. Wij versturen geen nieuwsbrieven.

Personen die geïnteresseerd zijn in een vaste positie, een interim-functie en/of toezichthoudende rollen kunnen het eigen curriculum vitae insturen via info@macrander.nl of rechtstreeks aan de partners of medewerkers van Macrander Search & Advisory. Macrander Search & Advisory behandelt deze persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerkt deze in een beveiligde database. Deze gegevens worden uitsluitend benut voor de dienstverlening van Macrander Search & Advisory: het bemiddelen van kandidaten voor een vaste of tijdelijke positie. Kandidaten die zich op deze wijze inschrijven bij Macrander Search & Advisory geven daarmee toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met dat doel.


Rechten van (potentiële) kandidaten en opdrachtgevers  

Alle (potentiële) kandidaten en opdrachtgevers hebben recht op inzage in de gegevens waar Macrander Search & Advisory over beschikt. Eventuele (onverhoopte) fouten in deze gegevens passen wij op uw verzoek zo spoedig mogelijk aan. Indien u niet (langer) wenst dat Macrander Search & Advisory over uw (persoons)gegevens beschikt, kunt u dit kenbaar maken door een verzoek daartoe te sturen aan info@macrander.nl. Binnen 48 uur verwijderen wij uw gegevens en stellen wij u hiervan op de hoogte.


Website

De website van Macrander Search & Advisory geeft anoniem inzicht in het aantal bezoekers van de site en de delen van de site die het meest bezocht worden.


Gegevensbeveiliging

Ten behoeve van de beveiliging van de (persoons)gegevens van (potentiële) kandidaten en opdrachtgevers heeft Macrander Search & Advisory een aantal technische maatregelen getroffen. Daarnaast geldt voor partners en medewerkers van Macrander Search & Advisory een duidelijk protocol hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Mede met het oog hierop vindt minimaal tweemaal per jaar een verplichte awareness-sessie plaats voor de partners en medewerkers van Macrander Search & Advisory inzake het privacy-beleid.


Functionaris gegevensbescherming
Voor vragen en/of opmerkingen over ons privacy-beleid kunt u terecht bij Esther Demeree, partner van Macrander Search & Advisory. Esther is binnen Macrander Search & Advisory de Functionaris Gegevensbescherming en is bereikbaar via 06-23258970 of info@macrander.nl.


Wijzigingen
Het Privacy Statement van Macrander Search & Advisory kan ten allen tijde worden gewijzigd. Het Privacy Statement dat via onze website is te raadplegen is altijd de meest actuele versie.