Testimonials

“Marc Nuijten: Begin 2018 heeft Macrander succesvol invulling gegeven aan een commerciële vacature bij PGGM. Na een grondige verdieping in de vraag die er lag vanuit PGGM, is Macrander voortvarend op zoek gegaan naar geschikte kandidaten. Tijdens dit proces onderhield Marcrander een korte lijn over geselecteerde kandidaten wat bij iedere stap leidde tot een verdere aanscherping van de ideale kandidaat. In een prettige samenwerking is op deze manier geconvergeerd naar een succesvolle en passende invulling van deze vacature.”