Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Macrander Recruitment & Consulting met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Macrander Recruitment & Consulting verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Macrander Recruitment & Consulting wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Macrander Recruitment & Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Macrander Recruitment & Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Macrander Recruitment & Consulting alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Macrander Recruitment Consulting niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Macrander Recruitment & Consulting wordt onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Macrander Recruitment & Consulting uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Macrander Recruitment & Consulting wordt onderhouden wordt afgewezen.